Услуги

Четвъртък, 02 Юни 2022 15:15
Публикувана в Услуги

“В и К Стенето” ЕООД обявява, че с решение № БП-Ц-6/31.05.2022 г., КЕВР гр. София, утвърждава, считано от 01.06.2022 г. цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г. на „В и К – Стенето" ЕООД гр. Троян, както следва:

 1. Цена за услугата доставяне вода на потребителите – 1,414 лв./куб.м
 2. Цена на услугата отвеждане на отпадъчните води – 0,158 лв./куб.м
 3. Цена на услугата пречистване на отпадъчните води
  - за битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и др. - 0,476 лв./куб.м
  - за промишлени и други стопански потребители:
  степен на замърсяване 1 – 0,548 лв./куб.м
  степен на замърсяване 2 – 0,810 лв./куб.м
  степен на замърсяване 3 – 1,105 лв./куб.м
 4. Доставяне на вода на друг В и К оператор - 0,890 лв./куб.м
Прочетена 1166 пъти