Открита процедура по ЗОП за доставка на тръби за питейно-битово водоснабдяване от ПЕВП, фитинги и фасонни части за тях, Решение РД-182/11.06.2014 г.

Предмет на поръчката: Доставка на полиетиленови тръби висока плътност (ПЕВП) за питейно-битово водоснабдяване от ф20 до ф630 мм, ПЕВП фасонни части за челно заваряване от ф50 до ф630 мм, електрозаваряеми фитинги от ф25 до ф400 мм, полипропиленови (ПП) фасонни части за механична връзка от ф20 до ф110 мм, водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно-битово водоснабдяване от ф20 до ф200 мм за нуждите на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян.
Обществената поръчка е разделена на следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на полиетиленови тръби висока плътност (ПЕВП) за питейно-битово водоснабдяване от ф20 до ф630 мм, ПЕВП фасонни части за челно заваряване от ф50 до ф630 мм, електрозаваряеми фитинги от ф25 до ф400 мм.

Обособена позиция 2: Доставка на полипропиленови (ПП) фасонни части за механична връзка от ф20 до ф110 мм, водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно-битово водоснабдяване от ф20 до ф200 мм.

Документацията за участие в процедурата може да свалите безплатно от прикачените файлове.

*Прикачените файлове са недостъпни поради изтичане на срока за получаване на документация за участие в процедурата на 22.08.2014 г. в 15:00 часа.

 

Прочетена 2116 пъти