Уведомление за отваряне на ценови оферти по открита процедура

На 23.09.2014 г. от 09:00 часа в гр.Троян, ул."Христо Ботев" № 213, в кабинета на Управителя на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян, ще бъдат отворени ценовите оферти, съгласно чл.69а, ал.3 от ЗОП по открита процедура с предмет: "Доставка на полиетиленови тръби висока плътност (ПЕВП) за питейно-битово водоснабдяване от ф20 до ф630 мм, ПЕВП фасонни части за челно заваряване от ф50 до ф 630 мм, електрозаваряеми фитинги от ф25 до ф400 мм, полипропиленови (ПП) фасонни части за механична връзка от ф20 до ф110 мм, водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно-битово водоснабдяване от ф20 до ф200 мм за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян".

Прочетена 1710 пъти