Открита процедура по ЗОП за "Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

Предмет на обществената поръчка: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян".

Документацията за участие в процедурата, заедно с решението за откриване и обявлението за обществената поръчка може да изтеглите безплатно от прикачените файлове.

 

Прочетена 1790 пъти