Сертификати

Сертификат "Коректна Фирма"

Четвъртък, 10 Септември 2015 15:31
Публикувана в Сертификати
"ВИК-СТЕНЕТО" ЕООД е фирма, утвърдена като емблема на надеждност, лоялност и предпочитан партньор.

OHSAS 18001:2007

Събота, 27 Септември 2014 16:15
Публикувана в Сертификати
Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Обхват на регистрация: Доставяне вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадните води, присъединяване на потребителите към водопроводните и канализационни системи, водопроводни услуги, СМР, ремонт на водомери и продажба на материали и водомери.

БДС EN ISO 14001:2015

Четвъртък, 16 Юли 2020 15:41
Публикувана в Сертификати
Обхват на регистрация:Доставяне вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадните води, присъединяване на потребителите към водопроводните и канализационни системи, водопроводни услуги, СМР, ремонт на водомери и продажба на материали и водомери.

БДС EN ISO 9001:2015

Четвъртък, 16 Юли 2020 15:37
Публикувана в Сертификати
Обхват на регистрация:Доставяне вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадните води, присъединяване на потребителите към водопроводните и канализационни системи, водопроводни услуги, СМР, ремонт на водомери и продажба на материали и водомери.