Обществена поръчка - открита процедура по ЗОП с предмет "Доставка на тръби от полиетилен висока плътност за питейно-битово водоснабдяване с размери от ф20 до ф560 и работно налягане от 6, 10, 16 и 25 атмосфери, както и фитинги, и фланци за тях, за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

Обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет "Доставка на водомери с Qn 1 куб.м.; 1,5 куб.м.; 2,5 куб.м.; 3,5 куб.м.; 6 куб.м.; 10 куб.м. (сух тип, студена вода, с възможност за дистанционно отчитане на информация) и водомери фланшови DN 50-100 мм за студена вода, обикновен и комбиниран тип, с възможност за дистанционно отчитане на информация, за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

Обществена поръчка - открита процедура по ЗОП с предмет "Доставка на автомобилни горива (бензин А95, А98 и дизелово гориво) и смазочни материали за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

Обществена поръчка - открита процедура по ЗОП с предмет "Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

Обществена поръчка - договаряне без обявление по ЗОП с предмет "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение до обекти на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян на територията на община Троян, област Ловеч от лицензиран оператор на електрически разпределителни мрежи"

Обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет "Доставка на компоненти за система за дистанционно отчитане на водомери за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

Обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Предоставяне на застрахователна услуга за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД тр.Троян - групова застраховка "Живот" на работниците и служителите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

Обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет "Доставка на ваучери за храна за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

 
Powered by Phoca Download