Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20150071
20150071 Документи: 8

Публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян, съобразно нуждите на дружеството"

Информация за извършени плащания през м.03.2016 г. 18-04-2016 40.82 KB
Информация за извършени плащания през м.02.2016 г. 11-03-2016 43.85 KB
Информация за извършени плащания през м.11.2015 г. 10-12-2015 40.04 KB
Договор за обществена поръчка 19-10-2015 771.85 KB
Протокол 12.10.2015 г. 13-10-2015 230.47 KB
Протокол 05.10.2015 г. 07-10-2015 215.1 KB
Приложения към публична покана ID 9046142 23-09-2015 509.52 KB
Публична покана ID 9046142 23-09-2015 195.18 KB