Временно спиране на водоподаването

Сряда, 08 Февруари 2023 10:24
Публикувана в Новини

"В и К - Стенето" ЕООД гр.Троян уведомява, че поради авария на водопровод в гр.Троян, махала Райковска, временно ще бъде спряно водоподаването на 08.02.2023 г. в района, до отстраняване на аварията.

Временно спиране на водоподаването

Понеделник, 06 Февруари 2023 08:15
Публикувана в Новини

"В и К - Стенето" ЕООД гр.Троян уведомява, че поради авария на водопровод в с.Голяма Желязна, мах.Расадища, местност Дойновото, временно ще бъде спряно водоподаването на 06.02.2023 г. в района, до отстраняване на аварията.

Временно спиране на водоподаването

Четвъртък, 26 Януари 2023 08:10
Публикувана в Новини

"В и К - Стенето" ЕООД гр.Троян уведомява, че поради авария на уличен водопровод в с.Дебнево, ул."Христо Ботев", временно ще бъде спряно водоподаването на 26.01.2023 г. в района, до отстраняване на аварията.

Временно спиране на водоподаването

Вторник, 24 Януари 2023 08:34
Публикувана в Новини

"В и К - Стенето" ЕООД гр.Троян уведомява, че поради авария на водопровод в гр.Троян, махала Райковска, временно ще бъде спряно водоподаването на 24.01.2023 г. в района, до отстраняване на аварията.

Временно спиране на водоподаването

Вторник, 17 Януари 2023 08:35
Публикувана в Новини

"В и К - Стенето" ЕООД гр.Троян уведомява, че поради авария на водопровод в с.Бели Осъм, местност Зеленика, временно ще бъде спряно водоподаването на 17.01.2023 г. в района, до отстраняване на аварията.