Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20200032
20200032 Документи: 12

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение, за нуждите на "В и К - Стенето" ЕООД гр.Троян"

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 20-07-2021 253.1 KB
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги 28-05-2020 530.89 KB
Договор за обществена поръчка 28-05-2020 1015.17 KB
Решение № РД-86/30.04.2020 г. 30-04-2020 72.89 KB
Решение 13-04-2020 55.31 KB
Доклад 13.04.2020 г. 13-04-2020 60.66 KB
Протокол № 2 от 13.04.2020 г. 13-04-2020 68.06 KB
Протокол № 1 от 08.04.2020 г. 13-04-2020 418.97 KB
Документация за обществена поръчка 17-03-2020 436.21 KB
еЕЕДОП 17-03-2020 87.73 KB
Обявление за поръчка - комунални услуги 17-03-2020 503.99 KB
Решение за откриване на процедура 17-03-2020 312.48 KB