Услуги

График на отчитане

Петък, 28 Юни 2024 10:57
Публикувана в Услуги

График за отчет за м.юли 2024 година 

Вижте прикачения файл

Услуги

Понеделник, 01 Януари 2024 14:15
Публикувана в Услуги

“В и К Стенето” ЕООД обявява, че с Решение № Ц-29 от 22.12.2023 г. КЕВР утвърждава цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги на „В и К – Стенето" ЕООД гр.Троян, считано от 01.01.2024 г., както следва:

 1. Цена за услугата доставяне вода на потребителите – 1,852 лв./куб.м
 2. Цена на услугата отвеждане на отпадъчните води – 0,200 лв./куб.м
 3. Цена на услугата пречистване на отпадъчните води
  - за битови и приравнени към тях потребители - 0,516 лв./куб.м
  - за промишлени и други стопански потребители:
  степен на замърсяване 1 – 0,594 лв./куб.м
  степен на замърсяване 2 – 0,879 лв./куб.м
  степен на замърсяване 3 – 1,199 лв./куб.м
 4. Доставяне на вода на друг В и К оператор - 1,005 лв./куб.м

„В и К – Стенето" ЕООД гр. Троян предлага на КЕВР гр. София за одобряване следните цени на В и К услуги по години за регулаторен период 2022 - 2026 год.:

Услуга Мярка 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.
1. Доставяне на вода на потребителите            
1.1. Битови и приравнените към тях потребители лв./куб.м 1.414 1.534 1.669 1.825 1.999
2. Отвеждане на отпадъчни води            
2.1. Битови и приравнените към тях потребители лв./куб.м 0.158 0.170 0.180 0.188 0.247
3. Пречистване на отпадъчни води            
3.1. Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители лв./куб.м 0.476 0.455 0.467 0.489 0.505
3.2. Промишлени и други стопански потребители            
3.2.1. степен на замърсяване 1 лв./куб.м 0.548 0.523 0.537 0.563 0.581
3.2.2. степен на замърсяване 2 лв./куб.м 0.810 0.775 0.795 0.833 0.860
3.2.3. степен на замърсяване 3 лв./куб.м 1.105 1.056 1.084 1.135 1.172
4. Доставяне на вода с непитейни качества лв./куб.м 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5. Доставяне на вода на друг ВиК оператор лв./куб.м 0.890 0.928 0.992 1.050 1.133

Инструкция за подаване на самоотчет на водомер

Четвъртък, 12 Август 2021 17:27
Публикувана в Услуги

Подаване на самоотчет на водомер от потребители може да се извърши на място в Обслужващия център на „В и К – Стенето“ ЕООД гр. Троян, на телефон 0670/60244 или 0670/67949 и на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

При подаването е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се впишат партиден номер, адрес и показание на водомера. Препоръчително е да се впише номера на водомера.

Подадени отчети с липсващи реквизити няма да бъдат приемани.

„В и К – Стенето" ЕООД гр. Троян предлага на КЕВР гр. София за одобряване следните цени на В и К услуги по години за регулаторен период 2022 г.-2026 г.:

Услуга Мярка 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.
1. Доставяне на вода на потребителите            
1.1. Битови и приравнените към тях потребители лв./куб.м 1.319 1.396 1.473 1.557 1.644
2. Отвеждане на отпадъчни води            
2.1. Битови и приравнените към тях потребители лв./куб.м 0.156 0.168 0.176 0.181 0.203
3. Пречистване на отпадъчни води            
3.1. Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители лв./куб.м 0.386 0.369 0.373 0.381 0.398
3.2. Промишлени и други стопански потребители            
3.2.1. степен на замърсяване 1 лв./куб.м 0.445 0.426 0.431 0.440 0.460
3.2.2. степен на замърсяване 2 лв./куб.м 0.660 0.633 0.639 0.653 0.682
3.2.3. степен на замърсяване 3 лв./куб.м 0.891 0.849 0.858 0.877 0.916
4 Доставяне на вода на друг ВиК оператор лв./куб.м 0.510 0.566 0.597 0.615 0.650